Thông báo - Mời họp
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Các giải pháp triển khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

         Năm 2023, tổng vốn đầu tư công của tư công năm 2023 là 5.458,872 tỷ đồng, tăng so 116 tỷ đồng (Nguồn thu tiền sử dụng đất) so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Tỉnh Sơn la đã hoàn thành việc phân bổ kế hoạch đầu công năm 2023 trước 31/12/2022, đảm bảo có thể triển khai ngay kế hoạch từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Đây là một nguồn lực quan trọng cho nền kinh tế, dẫn dắt đầu tư tư phát triển, do đó để phục hồi và phát triển nền kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được tỉnh Sơn La xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần tập trung ưu tiên chỉ đạo trong năm 2023, trong đó tập trung triển khai các giải pháp như sau: 

         1. Thực hiện nghiêm túc các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành trung ương, Tỉnh ủy, trong đó triển khai ngay các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ; Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 17/01/2023  về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 trong đó có nhiệm vụ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

         2. Chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch giải ngân thanh toán theo tháng, quý gắn với phân công trách nhiệm cho lãnh đạo các đơn vị đến từng dự án. Các đơn vị, cá nhân không hoàn thành kế hoạch là một tiêu chí để xem xét đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và cán bộ công chức có liên quan.

         3. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng ... theo nguyên tắc giải quyết theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp trên trực tiếp; đề cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

         4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chuyên trách, công tác hậu kiểm trong giải ngân vốn đầu tư công, khả năng tham gia của cộng đồng vào việc giám sát các dự án đầu tư công, bảo đảm công khai, minh bạch; xử lý nghiêm các vi phạm, hành vi cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục về đầu tư công và thanh toán vốn đầu tư công theo quy định.

          5. Chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương nghiệm thu và hoàn thiện các thủ tục thanh toán; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra tình hình thực hiện, để tìm ra nguyên nhân thực hiện và giải ngân chậm ở từng chương trình, dự án, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp trong quá trình thực hiện, đặc biệt đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triể kinh tế xã hội các dự án có tính có ý nghĩa tác động lan tỏa, kết nối liên vùng, là động lực để phát triển kinh tế xã hội

         Kết quả đến hết tháng 02 năm 2023 đã giải ngân 129,171 tỷ đồng bằng 2,4% kế hoạch vốn năm.

 

Tác giả: Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
Tin khác
1 2 3 4 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 02123859938 - Fax: 02123852032 - Email: skhdt@sonla.gov.vn 

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Sở

Giấy phép hoạt động số: 10/GP-TTĐT ngày 12/10/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông

Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang