BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Trong Tuần:
Trong Tháng:
Tổng số lượt xem:
Bạn đánh giá thế nào về hoạt động công vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Mã bảo mật *
Nhập chính xác mã bảo vệ
Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính Tỉnh làm việc tại huyện Quỳnh Nhai
Đăng lúc 2017-06-22 14:23:25

Trong thời gian 3 ngày từ 20 đến 22/6, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính Tỉnh do đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Phó giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh, Phó trưởng đoàn công tác cùng đoàn công tác tỉnh đã đến kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức và thực hiện phân cấp quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai. 

Năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, Ban Thường vụ huyện ủy Quỳnh Nhai đã ban hành Chỉ thị số 06 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện và Chỉ thị số 08 về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai. Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã thực hiện việc ban hành các văn bản chỉ đạo công tác cải cách hành chính, ban hành Kế hoạch CCHC giai đoạn và năm, kế hoạch kiểm tra công tác CCHC, kế hoạch tuyên truyền về công tác CCHC và thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ. UBND huyện cũng đã tổ chức 38 cuộc họp, trong đó 18 cuộc Phiên họp UBND huyện, 15 cuộc họp chuyên đề về cải cách hành chính, 05 cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, tập trung về công tác CCHC và các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính. Chỉ đạo đài TT-TH huyện đưa 37 tin, bài, với 164 lượt phát sóng, tuyên truyền phát tờ rơi được trên 2000 tờ về các thủ tục hành chính, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh, thủ tục chuyển nhượng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Năm 2016, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện và UBND các xã đã tiếp nhận, giải quyết được hơn 60.700 lượt hồ sơ các loại cho tổ chức công dân; 6 tháng đầu năm 2017 tiếp nhận và giải quyết được hơn 20.000 lượt hồ sơ các loại cho tổ chức công dân. Về cải cách tổ chức bộ máy, UBND huyện đã thực hiện tốt công tác kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc huyện: đã ban hành 12/13 quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; Xây dựng đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức; Đề án xác định vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện; thực hiện việc phân cấp quản lý nhà nuớc trên các lĩnh vực như: quản lý tổ chức bộ máy, quản lý công chức, viên chức… cho các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện  và Ủy ban nhân dân các xã. Về thực hiện phân cấp trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2017, đã cấp mới, cấp đổi 216 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Thành lập mới, chuyển đổi 42 hợp tác xã nông nghiệp. Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, UBND xã quan tâm duy trì, thực hiện có hiệu quả...

Kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức và thực hiện phân cấp quản lý Nhà nước tại địa bàn hai xã Chiềng Bằng và Mường Giàng. Đoàn công tác ghi nhận những nỗ lực của cán bộ công chức cấp xã trong thực hiện mô hình tiếp nhận và trả kết quả một cửa, một cửa liên thông. Tuy nhiên,

Thông qua công tác kiểm tra nhằm mục đích đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC- kiểm soát TTHC; nâng cao và tạo sự chuyển biến kỷ luật, kỷ cương, ý thức, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy những mặt mạnh, những sáng kiến, điển hình tốt, phát hiện những hạn chế, những yếu kém, khó khăn để từng bước khắc phục./…

Văn Thiệu

Đài TT-TH Quỳnh Nhai

Danh sách các video khác