BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Online:1
Hôm nay:10
Hôm qua:19
Trong Tuần:119
Trong Tháng:320
Tổng số lượt xem: 817575
Bạn đánh giá thế nào về hoạt động công vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Mã bảo mật *
Nhập chính xác mã bảo vệ
Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Sơn La
Đăng lúc 04-09-2018 09:15:49
Theo đánh giá và xếp hạng của cơ quan VCCI, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Sơn La năm 2017 đạt 58,9 điểm, tăng 3,41 điểm so với năm 2016.

Theo đánh giá và xếp hạng của cơ quan VCCI, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Sơn La năm 2017 đạt 58,9 điểm, tăng 3,41 điểm so với năm 2016. Trong phạm vi cả nước, chỉ số PCI năm 2017 của tỉnh Sơn La đứng thứ 57/63 tỉnh, thành phố, tăng 01 bậc so với năm 2016. Về điểm số của các chỉ số thành phần có 6 chỉ số tăng điểm

Để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức quán triệt triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nghiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; triển khai các kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là thủ tục liên quan đến đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp; rà soát các thủ tục hành chính không phù hợp, chồng chéo để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ; Ban hành Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 21/5/2017 của UBND tỉnh về quy định các thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm Hành chính công, cắt giảm tối đa 50% thời gian thực hiện thụ tục hành chính hiện nay và khắc phục các bất cập người dân và doanh nghiệp đã phản ánh (có thủ tục hành chính giảm 2/3 thời gian).

Tổ chức rà soát, xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã. Sát nhập Trung tâm Xúc tiến thương mại, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch và nhiệm vụ xúc tiến đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Kiện toàn và nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó trưởng ban; Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố là thành viên. Cùng với đó tỉnh đã rà soát và kiện toàn các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp: Kiện toàn Hiệp hội và Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; thành lập 11 Chi hội doanh nghiệp các huyện, thành phố. Bổ sung hoàn thiện quy chế hoạt động, phối hợp, cung cấp thông tin về sản xuất kinh doanh và các kiến nghị của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các chi hội đối với các cơ quan quản lý nhà nước.

Đặc biệt từ năm 2017, UBND tỉnh đã tổ chức Chương trình "Cà phê doanh nhân" mỗi tháng một lần để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã. Chương trình nhằm mục đích tạo ra được sự gần gũi, chia sẻ giữa lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành với cộng đồng doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp thẳng thắn trình bày những nội dung mà trong các cuộc họp không tiện đề cập đến để chính quyền hiểu doanh nghiệp hơn, giải quyết được nhiều vấn đề phát sinh từ đó đem lại hiệu quả thiết thực trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh. Đây cũng là dịp giúp các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh với nhau. Những ý tưởng kinh doanh mới cũng được nêu ra để được trao đổi, góp ý giúp ý tưởng biến thành hiện thực, đưa sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả hơn. Tháng 4 năm 2018, tỉnh đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp ôn thi và sát hạch Chứng chỉ Đấu thầu cho 400 học viên thuộc các doanh nghiệp và cán bộ quản lý Nhà nước đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước tham gia các hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Sonla.gov.vn

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng