BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Online:1
Hôm nay:11
Hôm qua:18
Trong Tuần:161
Trong Tháng:177
Tổng số lượt xem: 817432
Bạn đánh giá thế nào về hoạt động công vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Mã bảo mật *
Nhập chính xác mã bảo vệ
Tập trung chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính
Đăng lúc 14-04-2016 10:49:28
Thực hiện mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành các cơ quan hành chính Nhà nước. Trong đó, tập trung cải cách thủ tục hành chính và đổi mới phương pháp, lề lối làm việc; nâng cao năng lực quản lý, điều hành, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.
  • Bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả tại Cục Thuế tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương thực hiện tốt Nghị quyết 30c của Chính phủ ban hành tổng thể chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trên cơ sở kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện cải cách hành chính năm 2016. Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành liên quan tập hợp tài liệu, hồ sơ kiểm chứng, xây dựng hoàn thiện báo cáo tự đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của tỉnh. Đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành chương trình công tác tư pháp năm 2016, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đặc biệt, công tác cải cách thủ tục hành chính được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Trong quý I, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện rà soát thủ tục hành chính và đề nghị UBND tỉnh công bố bộ thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của các sở, ngành, huyện, thành phố. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản; Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai rà soát, xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị, các huyện và xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết gần 70.000 lượt hồ sơ các loại cho tổ chức và công dân. Hồ sơ, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật, chất lượng giải quyết công việc được nâng lên. Ngoài ra, các sở ngành, các huyện, thành phố đã triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử theo mô hình một cửa hiện đại đúng kế hoạch.

Công tác cải cách tổ chức bộ máy được thực hiện nghiêm túc, trong quý I, UBND tỉnh đã quyết định cơ cấu tổ chức cho 11 cơ quan, đơn vị; thành lập, sáp nhập, giải thể, kiện toàn 31 tổ chức phối hợp liên ngành, hội, quỹ. Thành lập hội đồng đánh giá cấp tỉnh, tổ chức đánh giá và công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp. Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức được đổi mới; công tác đào tạo, bồi dưỡng được triển khai đồng bộ, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan hành chính Nhà nước từ tỉnh đến cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực; quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị được rà soát, sửa đổi, bổ sung, chất lượng tham mưu, đề xuất được nâng lên. Công tác hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước được quan tâm chỉ đạo; biên chế, cơ cấu, quản lý công chức, viên chức và xác định việc làm được thực hiện đồng bộ; kỷ cương, kỷ luật hành chính từng bước được chấn chỉnh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính của các cơ quan, đơn vị có nhiều tiến bộ, việc công bố hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008 được thực hiện đúng kế hoạch.

Điểm đáng chú ý là trong quý I, UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2016-2020, với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành các cơ quan quản lý Nhà nước, phấn đấu đến năm 2020, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh đạt kết quả khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc. UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thể chế, xây dựng và từng bước hệ thống hóa các thể chế, cơ chế, chính sách quản lý của tỉnh bảo đảm đồng bộ, cụ thể, phù hợp, tạo hành lang pháp lý tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu và hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND các cấp; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính, thực hiện tốt cơ chế một cửa, tăng cường thực hiện cơ chế một cửa liên thông, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, nhằm thu hút đầu tư và tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển, cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương.

Theo baosonla.org.vn

 

 

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng