BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Online:1
Hôm nay:7
Hôm qua:13
Trong Tuần:139
Trong Tháng:155
Tổng số lượt xem: 817410
Bạn đánh giá thế nào về hoạt động công vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Mã bảo mật *
Nhập chính xác mã bảo vệ
Phòng Kinh tế đối ngoại
Đăng lúc 05-10-2016 09:04:07

1. Chức năng nhiệm vụ

 -  Tổng hợp, xây dựng, hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển và theo dõi, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch các ngành, lĩnh vực: quan hệ hợp tác; đầu tư nước ngoài, xúc tiến đầu tư.

- Tham mưu xây dựng, theo dõi tình hình thực hiện chương trình ký kết hợp tác với các tỉnh Bắc Lào và các tổ chức nước ngoài; Trực tiếp tổng hợp, theo dõi; xây dựng Chương trình ký kết hợp tác phát triển kinh tế với các tỉnh Bắc Lào.

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tổng hợp cân đối nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu; Theo dõi tình hình thực hiện các dự án thuộc khu kinh tế cửa khẩu; các dự án đổi đất lấy cơ sở hạ tầng; Các dự án sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA);

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án PPP và các dự án sử dụng nguồn vốn khác.

-  Làm đầu mối trong việc tham mưu vận động, thu hút, điều phối quản lý nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của tỉnh; hướng dẫn các Sở, ban, ngành xây dựng danh mục và nội dung các chương trình sở dụng vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; tổng hợp danh mục các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trình UBND tỉnh phê duyệt; Tổng hợp nhu cầu và đề xuất vốn đối ứng hàng năm cho các chương trình dự án được phân công theo dõi; Đầu mối quan hệ tổng hợp tình hình xây dựng, thực hiện kế hoạch của các ngành thuộc khối.

-  Tổng hợp đề xuất kế hoạch danh mục các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn; Hướng dẫn thực hiện chính sách thu hút đầu tư; thẩm định hồ sơ của các nhà đầu tư; chủ trì thẩm định, trình UBND tỉnh cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư các Dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Tham mưu cho Ban giám đốc Sở hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thành phần hồ sơ đề nghị thực hiện dự án qui định của Luật đầu tư và các văn bản hiện hành.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực phòng theo dõi.

- Theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện các chương trình dự án do phòng quản lý theo phân công của Giám đốc Sở và có trách nhiệm tổng hợp báo cáo giám sát đánh giá đầu tư định kỳ 6 tháng và cả năm thuộc lĩnh vực phòng theo dõi gửi phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan trong thực hiên công tác thanh tra liên quan đến các nhiệm vụ chuyên môn của phòng.

- Chủ trì phối hợp với các phòng tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Ban chỉ đạo về phát triển Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

2 . Danh sách cán bộ

 Họ và tên  Chức vụ
Nguyễn Anh Bình Trưởng phòng
Đinh Xuân Thắng Phó phòng
Nguyễn Ngọc Tú Chuyên viên
Cầm Sơn Hưng Chuyên viên
Hoàng Diệu Linh Chuyên viên
Cầm Thị Bích Ngọc Chuyên viên

3. Điện thoại liên hệ:  0212.3852.723

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng