BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Online:1
Hôm nay:13
Hôm qua:18
Trong Tuần:163
Trong Tháng:179
Tổng số lượt xem: 817434
Bạn đánh giá thế nào về hoạt động công vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Mã bảo mật *
Nhập chính xác mã bảo vệ
Văn phòng
Đăng lúc 04-01-2016 14:40:23

1. Chức năng:

Là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, cán bộ, thi đua- khen thưởng, nội vụ cơ quan và phục vụ công tác đối ngoại.

2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, cán bộ, thi đua- khen thưởng, kỷ luật, cải cách hành chính (trừ kiểm soát thủ tục hành chính); hành chính - quản trị, nội vụ cơ quan và phục vụ công tác đối ngoại.

- Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở trong công tác đánh giá cán bộ, tổ chức quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ theo quy định. Thực hiện theo dõi tiếp nhận và trả kết quả.

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong việc nghiên cứu, sắp xếp biên chế, tổ chức bộ máy và nhân sự phục vụ nhu cầu công tác của cơ quan.

- Xây dựng, tổng hợp trình Giám đốc Sở về quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ; kế hoạch phát triển nguồn nhân lực; kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định.

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ công chức theo quy định.

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý và sử dụng các loại dấu của cơ quan theo quy định.

- Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất những biện pháp giúp Lãnh đạo Sở ban hành và tổ chức thực hiện nội quy, quy chế, công tác cải cách hành chính trong cơ quan theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn theo dõi, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính (trừ kiểm soát thủ tục hành chính), Hệ tiêu chuẩn quản lý hệ thống chất lượng (ISO); công tác Phòng chống lãng phí của đơn vị.

- Giúp Lãnh đạo Sở trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước về công phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ, bảo vệ cơ quan, vệ sinh môi trường công sở; quản lý tài sản và sử dụng nguồn kinh phí phục vụ hoạt động của cơ quan theo chế độ chính sách hiện hành.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản trị hành chính để phục vụ mọi hoạt động chuyên môn và sinh hoạt thường xuyên của cơ quan.

- Thực hiện công tác phối hợp với các vụ, viện có liên quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với các sở, ngành, các đơn vị trong tỉnh và các phòng thuộc Sở để hoàn thành nhiệm vụ chung.

- Thư ký các cuộc họp Ban Giám đốc; Giao ban chuyên môn; Hội nghị ngành...

- Tham mưu, theo dõi về công tác giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn (Xã Cà Nàng) huyện Quỳnh Nhai theo quyết định 109/QĐ-UBND tỉnh Sơn La.

- Thừa lệnh hoặc thừa uỷ quyền của Giám đốc duyệt văn bản đến; ký một số văn bản nội bộ của Sở gửi các cơ quan khác.

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Danh sách cán bộ

 Họ và tên  Chức vụ
Hoàng Quốc Việt Phó Chánh văn phòng (Phụ trách phòng)
Nghiêm Văn Tuấn Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Xuân Dòng Chuyên viên
Nguyễn Mạnh Hùng Chuyên viên
Nguyễn Thị Kim Anh  Chuyên Viên
Trần Văn Sơn Chuyên viên
Lê Ngọc Chuyên viên
Hà Thị Trang Chuyên viên
Lò Ngọc Thanh Chuyên viên

4. Điện thoại liên hệ: 0212.3854.580

 

 

Các bài mới đăng