BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Online:1
Hôm nay:11
Hôm qua:18
Trong Tuần:161
Trong Tháng:177
Tổng số lượt xem: 817432
Bạn đánh giá thế nào về hoạt động công vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Mã bảo mật *
Nhập chính xác mã bảo vệ
Thanh tra sở
Đăng lúc 04-01-2016 14:15:56

1. Chức năng nhiệm vụ

- Chủ trì, phối hợp với các phòng trong Sở thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ về công tác xây dựng và triển khai quy hoạch, kế hoạch đầu tư, đăng ký kinh doanh và một số công tác khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về kế hoạch và đầu tư của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Chủ trì phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà n­ước của sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

- Hư­­ớng dẫn, kiểm tra các đơn vị, tổ chức thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra.

- Báo cáo Ban Giám đốc đề nghị các phòng nghiệp vụ trong sở, cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia Đoàn thanh tra.

- Thường trực công tác tiếp dân, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

- Thực hiện công tác pháp chế theo quy định tại điểm a, khoản 8, Điều 6, Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 14/7/2011 của Chính phủ về tổ chức thực hiện công tác Pháp chế:

+ Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng dự thảo các văn bản quy phậm pháp luật và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, hướng dẫn theo phân cấp thuộc lĩnh vực quản lý của Sở; theo dõi thi hành pháp luật của Sở.

+ Kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

+ Thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật; bồi thường nhà nước và theo dõi thi hành pháp luật các lĩnh vực về kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở được giao.

+ Tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng; phối hợp với các phòng liên quan trong thực hiên công tác thanh tra liên quan đến các nhiệm vụ chuyên môn của phòng.

+ Kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

2. Danh sách cán bộ

Họ và tên Chức vụ
Phan Xuân Hải Chánh thanh tra
Lê Quốc Thịnh P. Chánh thanh tra
Trần Huy Hoàng P. Chánh thanh tra
Tạ Phi Trường Chuyên viên

3. Điện thoại liên hệ:  0213.3853.843

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng