BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Online:2
Hôm nay:25
Hôm qua:50
Trong Tuần:498
Trong Tháng:952
Tổng số lượt xem: 814365
Bạn đánh giá thế nào về hoạt động công vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Mã bảo mật *
Nhập chính xác mã bảo vệ
Phòng Đăng kí Kinh doanh
Đăng lúc 04-01-2016 14:04:45

1. Chức năng nhiệm vụ

- Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp; cấp mới, bổ sung, thay đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thuộc các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thuộc thẩm quyền; phối hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký thành lập của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, quản lý, vận hành hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia ở cấp tỉnh; đầu mối theo dõi,tổng hợp tình hình doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

- Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về thủ tục đăng ký liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân; đăng ký tạm ngừng hoạt động liên hiệp hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân; cấp mới, bổ sung, thay đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thuộc liên hiệp hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân.

- Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cục thuế địa phương, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân; hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh; hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

2. Danh sách cán bộ

 Họ và tên  Chức vụ
Nguyễn Thị Thu Hương Trưởng phòng
Nguyễn Thị Thu Hà Chuyên viên
Lê Dũng Chuyên viên
Nguyễn Phương Thảo Chuyên viên

3. Điện thoại liên hệ:    0212.3852.019

Các bài mới đăng