BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Online:1
Hôm nay:5
Hôm qua:19
Trong Tuần:154
Trong Tháng:355
Tổng số lượt xem: 817610
Bạn đánh giá thế nào về hoạt động công vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Mã bảo mật *
Nhập chính xác mã bảo vệ
Phòng tổng hợp, Quy hoạch
Đăng lúc 04-01-2016 13:58:07

1. Chức năng nhiệm vụ

-  Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm và hàng năm của tỉnh; Kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm của tỉnh.

- Theo dõi và thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các huyện, thành phố.

- Dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công của tỉnh.

- Tham mưu công bố và tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố xây dựng, triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của cấp huyện phù hợp với quy hoạch, kế hoạch chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn xây dựng và bố trí mức vốn đầu tư phát triển cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý; phối hợp với các phòng kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh tháng, quý, năm đồng thời xây dựng nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội các tháng, quý, năm tiếp theo.

- Theo dõi, tổng hợp kế hoạch thuộc lĩnh vực: thống kê, tài chính, thuế, ngân hàng; quốc phòng, an ninh (công an, quân sự, biên phòng); nội chính (nội vụ, tư pháp); các chương trình, đề án thuộc lĩnh vực đảm bảo Quốc phòng – An ninh.

- Phối hợp với các phòng Kinh tế ngành, Khoa giáo-Văn xã hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các Sở, ban, ngành xây dựng, triển khai thực hiện quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn hướng dẫn, tổng hợp; xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm trên địa bàn toàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh tháng, quý, năm đồng thời xây dựng nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội các tháng, quý, năm tiếp theo.

- Theo dõi, tổng hợp kế hoạch thuộc lĩnh vực: thống kê; quốc phòng, an ninh (công an, quân sự, biên phòng); nội chính (nội vụ, tư pháp); các chương trình, đề án thuộc lĩnh vực đảm bảo Quốc phòng – An ninh; Chương trình mục tiêu Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh. Tham mưu thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp tỉnh quản lý.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng tổng hợp, xây dựng phương án cân đối phân bổ vốn, điều chuyển các nguồn vốn đầu tư công; Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, giải ngân thanh toán các nguồn vốn đầu tư công. Tham mưu điều hành và đề xuất những kiến nghị, biện pháp quản lý Nhà nước về đầu tư.

- Thẩm định kế hoạch phân bổ chi tiết nguồn bổ sung cân đối; nguồn thu cấp quyền sử dụng đất được UBND tỉnh phân cấp ủy quyền phân bổ chi tiết cho các huyện, thành phố.

- Theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện các chương trình dự án do phòng quản lý theo phân công của Giám đốc Sở và có trách nhiệm tổng hợp báo cáo giám sát đánh giá đầu tư định kỳ 6 tháng và cả năm thuộc lĩnh vực phòng theo dõi gửi phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư.

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo công tác tháng, quý, năm của cơ quan theo định kỳ và đột xuất.

- Tổng hợp, tham mưu xây dựng kế hoạch B của Tỉnh; hướng dẫn, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ các huyện, thành phố.

- Phối hợp với các phòng liên quan trong thực hiên công tác thanh tra liên quan đến các nhiệm vụ chuyên môn của phòng.

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

2. Danh sách cán bộ

Họ và tên Chức vụ
Nguyễn Thị Trang Nhung            Trưởng phòng            
Hoàng Văn Vạn Phó phòng
Cầm Văn Quang Chuyên viên
Nguyễn Thúy Hà Chuyên viên
Giang Thị Mai Loan Chuyên viên

3. Điện thoại liên hệ: 0212.3854.335

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng