BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Online:1
Hôm nay:10
Hôm qua:13
Trong Tuần:142
Trong Tháng:158
Tổng số lượt xem: 817413
Bạn đánh giá thế nào về hoạt động công vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Mã bảo mật *
Nhập chính xác mã bảo vệ
Phòng Kinh tế ngành
Đăng lúc 04-01-2016 13:50:42

1. Chức năng nhiệm vụ

-  Tổng hợp, xây dựng, hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển và theo dõi, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, quy hoạch các ngành, lĩnh vực: Nông, lâm, ngư nghiệp, thủy lợi; giao thông vận tải; công nghiệp; xây dựng; thương mại, dịch vụ; tài nguyên - môi trường; Ban Dân tộc.

- Tham gia tổ chức thẩm định các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch sản phẩm chủ yếu thuộc lĩnh vực phòng theo dõi.

- Tổng hợp, xây dựng kế hoạch và theo dõi tiến độ triển khai thực hiện các chương trình dự án, gồm: Chương trình định canh định cư theo quyết định 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; phòng chống lũ bão, giảm nhẹ thiên tai; Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng; Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn bản đặc biệt khó khăn (theo quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013); Đề án phát triển kinh tế xã hội vùng chuyển dân lòng hồ thủy điện Hòa Bình theo quyết định 1460;  Các chương trình: Chương Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Xây dựng nông thôn mới; các dự án giao thông, thủy lợi thuộc chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội các vùng; chương trình mục tiêu phát triển thủy sản bền vừng; chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững; chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư (trừ các dự án thực hiện chính sách thu hút theo Nghị định 210/NĐ- CP của Chính phủ); chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi; chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Thẩm định kế hoạch phân bổ các nguồn vốn được UBND tỉnh ủy quyền phân bổ chi tiết thuộc lĩnh vực theo dõi.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực phòng theo dõi.

- Theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện các chương trình dự án do phòng quản lý theo phân công của Giám đốc Sở và có trách nhiệm tổng hợp báo cáo giám sát đánh giá đầu tư định kỳ 6 tháng và cả năm thuộc lĩnh vực phòng theo dõi gửi phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư.

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm thuộc phạm vi phòng quản lý, xây dựng chương trình công tác của phòng, tham gia xây dựng chương trình công tác của cơ quan.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan trong thực hiện công tác thanh tra liên quan đến các nhiệm vụ chuyên môn của phòng.

- Chủ trì phối hợp với các phòng tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Ban chỉ đạo về khai thác tiềm năng các lòng hồ Thủy điện; Ban Chỉ đạo về xây dựng đường giao thông nông thôn đến trung tâm xã được cứng hóa; Ban Chỉ đạo về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Chủ trì, phối với phòng Khoa giáo, văn xã tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 66 về quy hoạch khu đô thị mới thành phố Sơn La; Các phòng Khoa giáo, Văn xã; Tổng hợp-quy hoạch; Kinh tế đối ngoại thực hiện các nhiệm vụ của Thành viên Ban Chỉ đạo 66 theo nhiệm vụ được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

2. Danh sách cán bộ

 Họ và tên  Chức vụ
Trần Thị Ánh Tuyết Trưởng phòng
Nguyễn Văn Nghĩa Phó phòng
Nguyễn Thị Tố Nga Phó phòng
Hoàng Anh Tuấn Phó phòng
Nguyễn Hải Hà Chuyên viên
Đinh Hải Nam Chuyên viên
Trần Thị Thảo Chuyên viên

3. Điện thoại liên hệ: 0212.3854.100

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng