BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Online:1
Hôm nay:9
Hôm qua:13
Trong Tuần:141
Trong Tháng:157
Tổng số lượt xem: 817412
Bạn đánh giá thế nào về hoạt động công vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Mã bảo mật *
Nhập chính xác mã bảo vệ
Phòng Khoa giáo - Văn xã
Đăng lúc 04-01-2016 13:42:12

1. Chức năng nhiệm vụ

-  Tổng hợp, xây dựng, hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển và theo dõi, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch các ngành, lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, Y tế, Văn hoá- Thể thao và Du lịch, Thông tin truyền thông, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Bảo hiểm xã hội tỉnh, các hội nghề nghiệp và các đoàn thể xã hội.

- Tham gia thẩm định các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực thuộc khối Văn hóa – xã hội được phân công phụ trách.

- Theo dõi, tổng hợp, xây dựng kế hoạch và dự kiến mức vốn đầu tư thực hiện các chương trình dự án, gồm: Các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực văn hoá- xã hội: Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội; Chương trình mục tiêu y tế - Dân số; Chương trình mục tiêu Đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương; Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa; Chương trình mục tiêu Phát triển hạ tầng du lịch; Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và an toàn lao động; Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình 135.

- Thẩm định kế hoạch phân bổ các nguồn vốn được UBND tỉnh ủy quyền phân bổ chi tiết thuộc lĩnh vực theo dõi.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực phòng theo dõi.

- Theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện các chương trình dự án do phòng quản lý theo phân công của Giám đốc Sở và có trách nhiệm tổng hợp báo cáo giám sát đánh giá đầu tư định kỳ 6 tháng và cả năm thuộc lĩnh vực phòng theo dõi gửi phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan trong thực hiên công tác thanh tra liên quan đến các nhiệm vụ chuyên môn của phòng.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác hàng tháng, quý, năm của phòng; tham gia xây dựng và thực hiện chương trình công tác của cơ quan.

- Phối hợp với phòng Kinh tế ngành tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 66 về quy hoạch khu đô thị mới thành phố Sơn La; phối hợp với các phòng Kinh Tế ngành; Tổng hợp-quy hoạch; Kinh tế đối ngoại thực hiện các nhiệm vụ của Thành viên Ban Chỉ đạo 66.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

2. Danh sách cán bộ

 

Họ và tên  Chức vụ
Giang Khắc Ninh Trưởng phòng
Đỗ Thị Ban Phó phòng
Trần Văn Kiên Chuyên viên
Khương Thu Hà Chuyên viên
Nguyễn Ngọc Hiếu Chuyên viên
   

3. Điện thoại liên hệ: 0212.3856.395

 

 

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng