BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Online:1
Hôm nay:3
Hôm qua:19
Trong Tuần:152
Trong Tháng:353
Tổng số lượt xem: 817608
Bạn đánh giá thế nào về hoạt động công vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Mã bảo mật *
Nhập chính xác mã bảo vệ
BQL Dự án giảm nghèo
Đăng lúc 04-01-2016 10:57:12

1.Chức năng nhiệm  vụ

-  Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, Ban chỉ đạo Dự án Giảm nghèo tỉnh tổ chức thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và Nhà tài trợ. Một số chức năng nhiẹm vụ cụ thể như sau: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống Ban quản lý dự án cấp huyện, xã tổ chức thực hiện dự án, điều phối, giám sát, kiểm tra các hoạt động của dự án ở cấp huyện và xã;

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của dự án hàng năm, hàng tháng, hàng quý;

- Tổ chức đào tạo, tập huấn; hướng dẫn các đơn vị, cán bộ tham gia thực hiện dự án;

- Thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng, quý, năm với Ban điều phối Dự án Trung ương, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo dự án tỉnh;

- Trực tiếp làm chủ đầu tư một số hoạt động của dự án do cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện các hoạt động giải ngân vốn phân bổ cho tỉnh;

- Tổ chức đánh giá hoạt động dự án định kỳ theo theo quy định của Ban điều phối dự án Trung ương và Nhà tài trợ;

- Quản lý hệ thống tài liệu, hồ sơ dự án;

- Phối hợp hoạt động với các ngành, các cấp, các đơn vị có liên quan đảm bảo việc thực hiện dự án có hiệu quả;

- Tổ chức các kỳ họp của Ban chỉ đạo dự án cấp tỉnh theo yêu cầu của trưởng ban chỉ đạo. Đảm bảo công tác thư ký của Ban chỉ đạo tỉnh;

- Được tuyển dụng và ký hợp đồng với các cán bộ trong nước có trình độ chuyên môn đảm bảo việc thực hiện dự án đúng quy định của Nhà nước Việt nam và Nhà tài trợ;

- Quyết toán vốn đầu tư dự án theo quy định của Pháp luật khi dự án kết thúc;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng ban liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực được phân công đối với các huyện, thành phố.

- Thực hiện chế độ báo cáo công việc và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao từ công tác tổ chức cán bộ, chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản, công tác chuyên môn với Ban Giám đốc.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

2. Danh sách cán bộ

Họ và tên  Chức vụ
Nguyễn Thanh Hải Giám đốc ban
Đinh Quang Hải Chuyên viên
Mai Thị Hạnh Chuyên viên
Cầm Văn Thiên Chuyên viên
Lê Thanh Dung Chuyên viên
Đinh Đức Trung Chuyên viên
Vũ Văn Thức Chuyên viên
Trần Bình Thanh Chuyên viên
Cầm Văn Xô Chuyên viên

3. Điện thoại liên hệ:      0212.3754.005     ;    0212.754.006

 

 

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng