BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Online:1
Hôm nay:11
Hôm qua:18
Trong Tuần:161
Trong Tháng:177
Tổng số lượt xem: 817432
Bạn đánh giá thế nào về hoạt động công vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Mã bảo mật *
Nhập chính xác mã bảo vệ
Phòng Đấu thầu, Thẩm định và giám sát đầu tư
Đăng lúc 04-01-2016 07:52:08

1. Chức năng nhiệm vụ

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở và các cơ quan liên quan tổng hợp kết quả thẩm định các dự án, báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng (gồm cả thẩm định điều chỉnh) sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý (trừ dự án PPP và dự án sử dụng nguồn vốn khác).

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở và các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở trong việc đề xuất chủ trương điều chỉnh dự án, báo cáo KT-KT sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý (trừ dự án PPP và dự án sử dụng nguồn vốn khác).

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở và các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở trong việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý (bao gồm cả thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu) theo khoản 2 Điều 104, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ;

- Thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yếu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do UBND tỉnh làm chủ đầu tư khi được yêu cầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 104, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở và các cơ quan liên quan tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu;

- Chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu gửi UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định;

- Tổng hợp danh sách các nhà thầu trúng thầu, nhà thầu vi phạm để công khai theo quy định tại Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của UBND tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư, các phòng chuyên môn thuộc Sở và các cơ quan liên quan định kỳ 06 tháng và cả năm tổng hợp báo cáo công tác giám sát và đánh giá đầu tư trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định;

- Hướng dẫn thực hiện giám sát đánh giá đầu tư và phối hợp tổ chức kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất liên quan đến các nhiệm vụ chuyên môn của phòng.

- Tham mưu giúp Ban Giám đốc xây dựng cơ chế chính sách quản lý đầu tư xây dựng, đấu thầu liên quan đến nhiệm vụ của phòng.

- Xây dựng chương trình công tác tháng, quý, năm của phòng; tham gia xây dựng chương trình công tác của cơ quan.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.

2. Danh sách cán bộ

 Họ và tên   Chức vụ
Vũ Tiến Triển Trưởng phòng
Nguyễn Thị Bình Phó phòng
Triệu Tuấn Pha Phó phòng
Nguyễn Đức Toàn Chuyên viên
Giàng Thị Chử Chuyên viên

3. Điện thoại liên hệ: 0212.3854.249

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng