BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Online:1
Hôm nay:3
Hôm qua:19
Trong Tuần:152
Trong Tháng:353
Tổng số lượt xem: 817608
Bạn đánh giá thế nào về hoạt động công vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Mã bảo mật *
Nhập chính xác mã bảo vệ
Một số nội dung mới về đăng ký doanh nghiệp
Đăng lúc 23-02-2017 15:28:49
Ngày 11/01/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 277/BKHĐT-ĐKKD về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

1. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: Doanh nghiệp có thể đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp nộp phí  công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp bổ sung nội dung: “ Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, kính đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp” ngay trước mục cam kết về  tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị/Thông báo sau đây:

          - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (phụ biểu từ I-1 đến I-5)

          - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (phụ lục II-1)

          - Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (phụ lục II-2)

          - Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (phụ lục II-3)

          - Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên (phụ lục II-4)

          2. Bổ sung thông tin về “Thuế bảo vệ môi trường”“Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp” tại một số biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (phụ biểu từ I-1 đến I-5)

          - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (phụ lục II-1)

          - Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, lập địa điểm kinh doanh (phụ lục II-11)

          - Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục II-18)

- Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục II-19)

- Giấy xác nhân về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (phụ lục V-1)

- Giấy xác nhân về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, lập địa điểm kinh doanh (phụ lục V-2)

3.Về thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử: Thời hạn để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là 180 ngày, kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều 37 và khoản 4 điều 38 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. Quá thời hạn trên Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ hủy hồ sơ ĐKKD qua mạng điện tử.

 

 

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Có các biểu mẫu (đã bổ sung) kèm theo.

Phụ lục I-1 Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục I-2 Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên

Phụ lục I-3 Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phụ lục I-4 Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần

Phụ lục I-5 Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh

Phụ lục II-1 Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-2 Mẫu Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Phụ lục II-3 Mẫu Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục II-4 Mẫu Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Phụ lục II-11 Mẫu Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, lập địa điểm kinh doanh

Phụ lục II-18 Mẫu Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

Phụ lục II-19 Mẫu Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

Download file đính kèm : Phụ lục I-1, Phụ lục I-2, Phụ lục I-3Phụ lục I-4Phụ lục I-5Phụ lục II-1,Phụ lục II-2,  Phụ lục II-3Phụ lục II-4Phụ lục II-11.

Các bài mới đăng