BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Online:1
Hôm nay:25
Hôm qua:52
Trong Tuần:77
Trong Tháng:960
Tổng số lượt xem: 816965
Bạn đánh giá thế nào về hoạt động công vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Mã bảo mật *
Nhập chính xác mã bảo vệ
Danh sách cán bộ tị TTHCC tỉnh
Ngày 15/6/2017 Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản số 1834/UBND-TH về việc: Ủy quyền cho chủ tịch UBND các huyện, thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc danh mục dự án nhóm quy mô nhỏ thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới áp dụng đặc thù theo Nghị định số 161/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ và Quyết định số: 386/QĐ-UBND ngày 26/2/2017 của UBND tỉnh Sơn La trên cơ sở thẩm định nguồn vốn và khả nâng cân đối vốn của sở Kế hoạch và Đầu tư.
Đề nghị UBND các huyện, thành phố hoàn thiện và gửi về sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 16/6/2017 để tổng hợp
Đề nghị UBND các huyện rà soát và gửi kết quả về sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/6/2017 để tổng hợp.
Đề nghị các đơn vị báo cáo theo mẫu sau đây: