BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Online:1
Hôm nay:25
Hôm qua:52
Trong Tuần:77
Trong Tháng:960
Tổng số lượt xem: 816965
Bạn đánh giá thế nào về hoạt động công vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Mã bảo mật *
Nhập chính xác mã bảo vệ
- Thực hiện Công văn 1298/UBND-KT ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc hoàn thiện quy trình lập kế hoạch có sự tham gia. + Đề nghị UBND các huyên Mai Sơn, Vân Hồ, Thuận Châu, Bắc Yên, Phù Yên tham gia vào dự thảo các văn bản sau:
Đề nghị các phòng, ban chuyên môn cho ý kiến đối với Dự thảo ban hành quy chế văn hóa công sở và chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động của Sở KHĐT gửi về Văn phòng Sở trước ngày 05/6/2017
Đề nghị các phòng chuyên môn theo chưc năng nhiệm vụ được phân công tham gia ý kiến vào dự thảo bộ tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng "ISO 9001 - 2008" tài liệu đề nghị download dưới đây: