BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Trong Tuần:
Trong Tháng:
Tổng số lượt xem:
Bạn đánh giá thế nào về hoạt động công vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Mã bảo mật *
Nhập chính xác mã bảo vệ
Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư
Tên thủ tục: Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư
Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch & Đầu tư
Lĩnh Vực: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
Cơ sở pháp lý:

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

- Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Trình tự thực hiện:

- Nhà đầu tư gửi văn bản kiến nghị đến bên mời thầu (Sở chuyên ngành, cơ quan chuyên môn tương đương cấp sở hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện được UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm bên mời thầu) từ khi xảy ra sự việc đến trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

- Bên mời thầu phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư;

- Trường hợp bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến nghị hoặc nhà đầu tư không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì nhà đầu tư có quyền gửi văn bản kiến nghị đến người có thẩm quyền trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của bên mời thầu;

- Người có thẩm quyền (chủ tịch UBND tỉnh) phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư.

Cách thức thực hiện:

Bằng văn bản

Thành phần số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Văn bản kiến nghị của nhà đầu tư

* Số lượng hồ sơ:

01 bộ hồ sơ

Thời gian giải quyết: - Nhà đầu tư gửi văn bản kiến nghị đến bên mời thầu từ khi xảy ra sự việc đến trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Giải quyết kiến nghị: + Bên mời thầu: 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư; - Trường hợp.
Đối tựơng thực hiện: Tổ chức, Cá nhân
Kết quả: Văn bản giải quyết kiến nghị của bên mời thầu, người có thẩm quyền.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Không có

Lệ phí:

Không có

Hồ sơ đính kèm: Tải Ngay