BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Trong Tuần:
Trong Tháng:
Tổng số lượt xem:
Bạn đánh giá thế nào về hoạt động công vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Mã bảo mật *
Nhập chính xác mã bảo vệ
Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
Tên thủ tục: Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch & Đầu tư
Lĩnh Vực: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ sở pháp lý:

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015.

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nhà đầu tư gửi yêu cầu cung cấp thông tin về quy hoạch, danh mục dự án đầu tư và các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin theo thẩm quyền cho nhà đầu tư khi nhận được văn bản đề nghị của nhà đầu tư.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần số lượng hồ sơ:

Văn bản đề nghị cung cấp thông tin của nhà đầu tư

d) Số lượng hồ sơ:

01 bộ hồ sơ

Thời gian giải quyết: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị..
Đối tựơng thực hiện: Nhà đầu tư (tổ chức, cá nhân).
Kết quả: Văn bản cung cấp thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Không có

Lệ phí:

Theo từng nội dung thông tin được cung cấp.

Hồ sơ đính kèm: Tải Ngay