BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Trong Tuần:
Trong Tháng:
Tổng số lượt xem:
Bạn đánh giá thế nào về hoạt động công vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Mã bảo mật *
Nhập chính xác mã bảo vệ
Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư
Tên thủ tục: Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư
Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch & Đầu tư
Lĩnh Vực: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ sở pháp lý:

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nhà đầu tư thông báo bằng văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc ngừng hoạt động.

- Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận tình trạng hoạt động của dự án.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần số lượng hồ sơ:

Thông báo tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư.

d) Số lượng hồ sơ:

01 bộ hồ sơ

Thời gian giải quyết: Ngay khi tiếp nhận thông báo..
Đối tựơng thực hiện: Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) ngừng hoạt động đối với dự án đầu tư đang hoạt động.
Kết quả: - Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận Thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư và ghi nhận tình trạng hoạt động của dự án. - Trường hợp tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư do bất khả kháng thì nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do bất khả kháng
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Áp dụng đối với dự án đang hoạt động và nhà đầu tư quyết định ngừng hoạt động của dự án.

Lệ phí:

Không

Hồ sơ đính kèm: Tải Ngay