BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Trong Tuần:
Trong Tháng:
Tổng số lượt xem:
Bạn đánh giá thế nào về hoạt động công vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Mã bảo mật *
Nhập chính xác mã bảo vệ
Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Tên thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch & Đầu tư
Lĩnh Vực: Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)
Cơ sở pháp lý:

- Luật Đầu tư công;

- Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức PPP

- Thông tư số 06/2016/TT-BKHĐT ngày 28/6/2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 2 năm 2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Trình tự thực hiện:

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; bằng văn bản.

Thành phần số lượng hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Thỏa thuận đầu tư và dự thảo hợp đồng dự án

- Báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định phê duyệt dự án

- Văn bản chấp thuận chủ trương sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án (nếu có)

- Hợp đồng liên doanh và dự thảo điều lệ doanh nghiệp dự án (nếu có)

- Quyết định lựa chọn nhà đầu tư

d) Số lượng hồ sơ:

05 bộ hồ sơ, trong đó có ít nhất 1 bộ gốc và 04 bộ bản sao.

Thời gian giải quyết: - Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản lấy ý kiến các Bộ,.
Đối tựơng thực hiện: Nhà đầu tư (cá nhân, tổ chức).
Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Không có

Lệ phí:

Không có

Hồ sơ đính kèm: Tải Ngay