Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Thứ 2
(18/03/2019)
Sáng

10 Họp trực tuyến về dịch tả lợn Châu Phi

Tầng 1 UBND tỉnh

Đ/c Đinh Trung Dũng P.KTN Đ/c Sơn

108

9h30 Công bố quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ

Phòng họp UBND tỉnh

Giám đốc Sở Đ/c Đinh Trung Dũng Đ/c Hà Ngọc Châu Đ/c Vũ Đức Thuận Đ/c Ngọc Đ/c Sơn

107

Chiều

14h Họp Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mai Sơn

Hội trường trực tuyến BCH Quân sự tỉnh

Giám đốc Sở Đ/c Ngọc

971

Thứ 3
(19/03/2019)
Sáng

Họp tổ rà soát văn bản báo cáo đoàn kiểm tra TW

UBND tỉnh

Giám đốc Sở P.TH-QH Đ/c Ngọc

Ngày 19-22 làm việc doanh nghiệp xuất khẩu nông sản

Ninh Bình - Lạng Sơn - Hà Nội

Đ/c Vũ Đức Thuận P.KTĐN Đ/c Sơn

1603

Chiều

14h Họp đoàn giám sát HĐND tỉnh về thực hiện thu chi nguồn sử dụng đất

Phòng họp Bát giác

Đ/c Hà Ngọc Châu P.TH-QH

864

Họp bàn tháo gỡ khó khăn dự án chương trình mục tiêu giáo dục miền núi

UBND tỉnh

Đ/c Đinh Trung Dũng P.KG-VX Đ/c Sơn

110

Thứ 4
(20/03/2019)
Sáng

8h Hội nghị đánh giá, triển khai một số chuyên đề đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh

Đ/c Hà Ngọc Châu P.TH-QH Đ/c Sơn

113

Chiều

14h Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Phòng họp số 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh

Đ/c Hà Ngọc Châu VP Đ/c Sơn

1502/data/files/1502-TB_20190320083619568560.PDF

Thứ 5
(21/03/2019)
Chiều

15h Họp tiểu ban hậu cần tài chính, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm

Phòng họp tầng 1 - Sở Tài chính

Đ/c Hà Ngọc Châu P.TH-QH Đ/c Sơn

03     01

Thứ 6
(22/03/2019)

14h Dự phiên họp toàn thể lần thứ 34, UBND tỉnh khóa XIV(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh

Giám đốc Sở Đ/c Hà Ngọc Châu P.TH-QH P.ĐKKD P.DN,KTTT&TN P.KTĐN Đ/c Ngọc Đ/c Sơn

112

Sáng

8h Họp phiên 72 TT HĐND tỉnh

Phòng họp Bát giác

Giám đốc Sở Đ/c Hà Ngọc Châu P.TH-QH Đ/c Ngọc Đ/c Sơn

109

8h Đàm phán, ký kết hợp đồng dự án: "Khu đô thị số 1, phường Chiềng Sinh, Khu đô thị số 1, phường Chiềng An;Khu dân cư thương mại lô số 5, dọc suối Nậm La"

Phòng họp trực tuyến tầng 1, Văn phòng UBND tỉnh

Đ/c Đinh Trung Dũng P.KTĐN Lái xe khác

115

Thứ 7
(23/03/2019)
Sáng

8h Giao lưu văn nghệ, thể thao với công ty CP Cao Su Sơn La

Phường chiềng Sinh

Đ/c Đinh Trung Dũng Đ/c Sơn
Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Thứ Hai, 25/03/2019 Sáng

Ngày 25 đến ngày 29 dự khóa tập huân dự án GREAT

Hà Nội

Đ/c Đinh Trung Dũng BQL DAGN Đ/c Xô
Thứ Tư, 27/03/2019 Cả ngày

8h Hội nghị tập huấn Luật Quốc phòng 2018

Phòng họp BCHQS Tỉnh

Đ/c Hà Ngọc Châu Đ/c Sơn

1013

Thứ Sáu, 29/03/2019 Chiều

14h họp đề xuất giá trị m3 trong hồ sơ mời thầu

Phòng họp trực tuyến nhà B UBND tỉnh

Đ/c Hà Ngọc Châu

116