Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Chủ nhật
(21/10/2018)
Sáng

7h Duyệt diễn tập

Thuan Chau

Đ/c Đinh Trung Dũng P.TH-QH Đ/c Sơn

45

Thứ 2
(22/10/2018)

14h Họp chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững (đ/c Lò Minh Hùng chủ trì)

Phòng họp tầng 3 sở Nông nghiệp 

Đ/c Đinh Trung Dũng P.KTN Đ/c Sơn

372

14h Làm việc với Cty TNHH khai thác công trình thủy lợi (đang trùng lịch với giấy mời 372)

Văn phòng Cty

Đ/c Đinh Trung Dũng P.KTN

371

16h Họp sơ kết chương trình Giám đốc với cử tri

Phong hop bat giac

Giám đốc Sở

224

7h Kiểm tra dự án thuộc chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả

Đ/c Đinh Trung Dũng P.KTN P.KTĐN Đ/c Sơn

129

8h Họp hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường Mỏ than suối Bàng

Phòng họp trực tuyến VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ Đức Thuận P.KTĐN

35/GM/HĐTĐ

8h Họp xây dựng dự toán thu chi ngân sách 2019

Phòng họp VP UBND tỉnh

Đ/c Hà Ngọc Châu

368

Thứ 3
(23/10/2018)

14h Kiểm tra tiến độ tuyến tránh thành phố và các dự án FLC

Thành phố, Mai Sơn

Giám đốc Sở P.KTĐN Đ/c Ngọc

369

8h Họp 9 tháng thực hiện xây dựng nhà ở người có công nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

Tầng 2 nhà B Văn phòng UBND tỉnh

Đ/c Đinh Trung Dũng P.KTN Đ/c Sơn

134

Thứ 4
(24/10/2018)

7h Khai mạc diễn tập phòng thủ huyện Thuận châu

huyện Thuận Châu

Giám đốc Sở P.TH-QH

15-L/BCĐ

Thứ 5
(25/10/2018)

8h Hội nghị trực tuyến về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư

Phòng họp số 2 Trung tâm hội nghị tỉnh

Giám đốc Sở P.Thanh Tra

1312

Thứ 6
(26/10/2018)

15h Sơ kết 7 năm phối hợp với Tổng cục II Bộ Quốc phòng

Phòng họp tầng 2 nhà B VPUBND tỉnh

Giám đốc Sở Đ/c Ngọc

414

Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Chưa có lịch