Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Thứ 2
(10/12/2018)
Sáng

8h Họp công bố QĐ kiểm toán quản lý SD Đất trước và sau cổ phần hóa DN NN

Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh

Đ/c Vũ Đức Thuận P.DN,KTTT&TN P.KTĐN Lái xe khác

472

Thứ 3
(11/12/2018)
Sáng

8h Họp Ban chỉ đạo 1341

Phòng họp trực tuyến VP UBND tỉnh

Giám đốc Sở P.KTN

476

8h Họp tái định cư các hộ đường Điện Biên để thực hiện GPMT lô 1, 2 suối Nặm La

Phòng họp BTV Tỉnh ủy

Đ/c Hà Ngọc Châu P.KTN P.ĐT,TĐ&GSĐT Đ/c Sơn

3847

Chiều

14h Dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình

Trung tâm thương Mại AP PLaZa 716 đường Cù Chính Lam thành phố Hòa Bình

Đ/c Vũ Đức Thuận TTXTĐT Lái xe khác

15h Lễ Bàn giao hệ thống an ninh mạng và camera giám sát

Sở TT truyền thông và sở Công An

Đ/c Vũ Đức Thuận P.KG-VX Lái xe khác

03

Thứ 4
(12/12/2018)
Sáng

8h Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

Phòng họp trực tuyến VP UBND tỉnh

Giám đốc Sở P.KTN Đ/c Ngọc

49

Chiều

14h Họp phiên 63 TT HĐND tỉnh

Phòng họp Bát Giác

Đ/c Hà Ngọc Châu

479

19h Tiếp đoàn UBND tỉnh Quảng Bình

Nhà khách UBND tỉnh

Đ/c Vũ Đức Thuận Lái xe khác

164

Thứ 5
(13/12/2018)
Sáng

8h Họp hội đồng xét chuẩn cơ sở y tế

Phòng họp trực tuyến VPUBND tỉnh

Đ/c Hà Ngọc Châu P.KG-VX

02

Chiều

14h Họp Ban chỉ đạo lễ kỷ niệm Bác Hồ về thăm Sơn La

Tầng 2 nhà B văn phòng UBND tỉnh

Giám đốc Sở P.KTN P.ĐT,TĐ&GSĐT

475

14h Họp hội đồng thẩm định quy hoạch phòng chống thiên tai

Phòng họp trực tuyến VP UBND tỉnh

Đ/c Đinh Trung Dũng P.KTN

126

16h Làm việc với đoàn công tác UBND tỉnh Quảng Bình

Phòng họp UBND tỉnh

Đ/c Hà Ngọc Châu

164

Thứ 6
(14/12/2018)
Sáng

8h Dự hội nghị 3 tỉnh Hủa Phăn - Luông Pha Băng CHDCND Lào

Phòng họp số 1 Trung tâm hội nghị tỉnh

Giám đốc Sở Đ/c Ngọc

477

Chiều

9h Làm việc với Bộ Giáo dục; 15h Làm việc với tập đoàn FLC

Hà Nội

Đ/c Đinh Trung Dũng P.KTN P.ĐT,TĐ&GSĐT P.KG-VX Đ/c Sơn

4467

Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Chưa có lịch