Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Thứ 2
(12/08/2019)
Sáng

8h Họp tư vấn hỗ trợ vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn

Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Đinh Trung Dũng P.DN,KTTT&TN
Thứ 2
(09/09/2019)
Sáng

11h30 Thông báo chương trình đón tiếp đoàn công tác của tỉnh Đắk Nông (từ 9-10/9/2019)

Huyện Mộc Châu

Giám đốc Sở Đ/c Vũ Đức Thuận P.KTN P.KTĐN Đ/c Ngọc Đ/c Xô

1741-TB/TU

8h Làm việc với Đoàn kiểm tra cải cách hành chính

Phòng Hội thảo Sở Kế hoạch và Đầu tư

Giám đốc Sở VP P.Thanh Tra P.TH-QH P.KTN P.ĐT,TĐ&GSĐT P.KG-VX P.ĐKKD P.DN,KTTT&TN P.KTĐN TTXTĐT

8h Thông báo Chương trình làm việc với Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Trụ Sở Trung ương đoàn

Đ/c Hà Ngọc Châu P.KG-VX Đ/c Xô

1740-TB/TU

Thứ 3
(10/09/2019)
Sáng

6h Về việc đăng ký lịch làm việc tại tỉnh Quảng Ninh ngày 10-12 tháng 9 năm 2019

Quảng Ninh

Giám đốc Sở P.KG-VX Đ/c Ngọc

118/TB-UBND

Cả ngày

Họp Ban chỉ đạo dự án GREAT

Huyện Mộc Châu

Đ/c Đinh Trung Dũng BQL DAGN Đ/c Xô
Thứ 4
(11/09/2019)
Chiều

17h Dự gặp mặt Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam

Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh

Đ/c Hà Ngọc Châu P.KTĐN TTXTĐT

359/GM-VPUB

Cả ngày

V/v lịch làm việc của Đoàn khảo sát tại huyện Thuận Châu và Yên Châu đoàn khảo sát thủy điện vừa và nhỏ

Thuận Châu, Yên Châu

Đ/c Vũ Đức Thuận P.KTĐN

323/ĐĐBQH-VP

Thứ 5
(12/09/2019)
Sáng

8h Dự họp Đoàn thẩm tra đề nghị xét, công nhận thành phố Sơn La hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Văn phòng điều phối nông thôn mới; 154 Đường Trường Chinh, TP Sơn La

Đ/c Hà Ngọc Châu P.KTN P.ĐKKD Đ/c Xô

367/GM-VPĐP

Thứ 6
(13/09/2019)
Sáng

8h Dự Hội nghị trực tuyến về tiếp tục thúc đẩy giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019

Phòng họp trực tuyến UBNd tỉnh

Đ/c Vũ Đức Thuận P.KTĐN

358/GM-VPUB

Chiều

14h Bàn phương án giao đất thanh toán cho Công ty CP NTF Hoàng Phát để thực hiện dự án Khu đô thị Pột Nọi, phường Chiềng Cơi, TP Sơn La (đổi lịch từ 12 sang 13/9/2019)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Vũ Đức Thuận P.ĐT,TĐ&GSĐT P.KTĐN

257/GM-STNMT

19h Chương trình đón tiếp Đoàn công tác của tỉnh Hậu Giang

Khách sạn Mường Thanh Sơn La

Giám đốc Sở P.TH-QH P.KTN Đ/c Ngọc

119/TB-UBND

Thứ 7
(14/09/2019)
Sáng

8h Điều chỉnh thời gian họp Ban Tổ chức Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ III, năm 2019 

Phòng họp tầng 2 UBND tỉnh

Giám đốc Sở Đ/c Ngọc

324/TB-VPUB

Chiều

15h Làm việc với Đoàn công tác tỉnh Hậu Giang

Phòng họp UBND tỉnh

Giám đốc Sở P.TH-QH P.KTN Đ/c Ngọc

119/TB-UBND

Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Thứ Hai, 16/09/2019 Sáng

7h Chương trình đón tiếp và làm việc với Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (Khách sạn Mường Thanh Sơn La và Huyện Mai Sơn

Huyện Mai Sơn

Đ/c Vũ Đức Thuận P.KTĐN TTXTĐT Đ/c Sơn

324/TB-VPUB

Thứ Hai, 16/09/2019

14h Chương trình đón tiếp và làm việc với Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao

Phòng họp Ban Thường vụ

Giám đốc Sở P.KTĐN TTXTĐT Đ/c Ngọc

324/TB-VPUB

Thứ Hai, 16/09/2019 Chiều

14h Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới huyện Mường La giai đoạn 2010-2020

Huyện Mường La

Đ/c Đinh Trung Dũng P.KTN Đ/c Sơn

2587/UBND-VP

Thứ Hai, 16/09/2019 Chiều

14h  Họp nghe giải quyết kiến nghị về thực hiện các nhiệm vụ công ích Môi trường, đô thị trên địa bàn thành phố Sơn La

Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh

Đ/c Hà Ngọc Châu P.KTN

361/GM-VPUB

Thứ Hai, 16/09/2019 Sáng

8h Họp Tổ nghiên cứu xây dựng đề án sắp xếp các Ban quản lý dự án cấp tỉnh, cấp huyện theo Quyết định số 2044/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh

Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh

Giám đốc Sở P.KTN Đ/c Ngọc

355/GM-VPUB

Thứ Ba, 17/09/2019 Sáng

8h Họp Ban Giám đốc (Xin ý kiến dự thảo Đề án TT XTĐT)

9h Họp Đảng ủy (Xin ý kiến dự thảo Đề án TT XTĐT; các nội dung chuẩn bị làm việc với Đoàn giám sát Đảng ủy khối)

Họp Ban Giám đốc tại phòng Giám đốc; Họp Đảng ủy tại phòng Hội thảo

Giám đốc Sở Đ/c Đinh Trung Dũng Đ/c Hà Ngọc Châu Đ/c Vũ Đức Thuận
Thứ Ba, 17/09/2019 Sáng

8h Lịch giám sát theo Nghị quyết số 103/NQ TT HĐND ngày 09/7/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về cấp chứng nhận đầu tư

Huyện Mộc Châu, Vân Hồ

Đ/c Vũ Đức Thuận P.KTĐN Đ/c Sơn

502/TB-TTHĐND

Thứ Tư, 18/09/2019 Chiều

14h  V/v họp triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019

Phòng họp tầng 2 UBND tỉnh

Giám đốc Sở P.TH-QH Đ/c Ngọc

357/GM-VPUB

Thứ Tư, 18/09/2019 Chiều

14h Dự Hội nghị đánh giá công tác phát triển chăn nuôi, quản lý thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nhà khách UBND tỉnh

Đ/c Đinh Trung Dũng P.KTN Đ/c Sơn

362/GM-UBND

Thứ Tư, 18/09/2019 Sáng

8h Làm việc với Đoàn Giám sát Đảng ủy khối

Phòng Hội thảo

Giám đốc Sở Đ/c Đinh Trung Dũng Đ/c Hà Ngọc Châu Đ/c Vũ Đức Thuận
Thứ Tư, 18/09/2019 Sáng

8h Giấy mời họp tổ công tác theo QĐ số 1431/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La (sắp xếp các cơ quan đơn vị)

Phòng họp UBND tỉnh

Giám đốc Sở VP P.KG-VX Đ/c Ngọc

356/GM-VPUB