Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Thứ 2
(18/11/2019)
Sáng

8h V/v dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Trung tâm Hội nghị quốc tế; 35 Hùng vương Hà Nội

Đ/c Vũ Đức Thuận P.ĐKKD Đ/c Sơn

3842/UBND-KT

8h V/v gặp mặt các Công ty kinh doanh thủy điện trên địa bàn tỉnh

Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh

Đ/c Hà Ngọc Châu P.KTĐN

399/TB-VPUB

V/v đề xuất phương án bổ sung quỹ phát triển đất tỉnh năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Phòng họp số 1, UBND tỉnh

P.TH-QH

1079/VPUB-TH

Chiều

14h Thông báo chương trình làm việc với Ban thường vụ huyện ủy Phù Yên

Huyện Phù Yên

Đ/c Đinh Trung Dũng P.TH-QH P.KTN

1811-TB/TU

Thứ 4
(20/11/2019)
Sáng

(8h00-11h30) Thông báo kế hoạch thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XIV thuộc lĩnh vực dân tộc

Phòng họp Bát Giác - Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

Đ/c Đinh Trung Dũng P.KTN

 371_TB

Chủ nhật
(24/11/2019)
Cả ngày

Sáng 7h30 (Chiều 13h30): Kế hoạch thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 11 của HĐND tỉnh khoá XIV thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách

 

Phòng họp Bát Giác - Văn phòng HĐND tỉnh

Giám đốc Sở P.TH-QH Đ/c Ngọc

1079_TB_Ban_KTNS

1088/TB-KTNS

Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Thứ Hai, 25/11/2019 Cả ngày

Sáng 7h30 (Chiều 13h30) Kế hoạch thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 11 của HĐND tỉnh khoá XIV

Phòng họp Bât Giác - Văn phòng HĐND tỉnh

Đ/c Đinh Trung Dũng P.KTN

 1088/TB-KTNS

 

Thứ Hai, 25/11/2019 Sáng

8h00 Thông báo kế hoạch thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XIV thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội

Phòng họp Bát Giác - Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

Đ/c Vũ Đức Thuận P.KTĐN

532/TB-VHXH