Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Thứ 2
(18/06/2018)
Sáng

8h GIẤY MỜI: Dự họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh

Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh

Giám đốc Sở Đ/c Ngọc

43-GM/BCSĐ

9h 30 Làm việc với UBND huyện Sốp Cộp về nguồn vốn thực hiện Dự án Trường THPT huyện Sốp Cộp

Phòng Hội thảo Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Hà Ngọc Châu P.TH-QH P.KG-VX
Chiều

14h Họp triển khai Kế hoạch tiêu thụ, xuất khẩu Xoài niên vụ 2018 (đợt 2); bàn Kế hoạch tiêu thụ, xuất khẩu Nhãn niên vụ 2018

Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh

Đ/c Vũ Đức Thuận TTXTĐT

215/GM-VPUB

Thứ 3
(19/06/2018)
Chiều

14h Dự hội nghị tổng kết công tác diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố tỉnh Sơn La năm 2018

Phòng họp số 01; Trung tâm Hội nghị tỉnh

Giám đốc Sở P.TH-QH Đ/c Ngọc

 50-TB/BCĐ

14h Họp rà soát nguồn vốn đầu tư cấp điện nông thôn giai đoạn 2018-2020- Thời gian

Phòng họp trực tuyến, UBND tỉnh

Đ/c Hà Ngọc Châu P.TH-QH P.KTN P.KTĐN

216/GM-VPUB

Thứ 4
(20/06/2018)

8h Thông báo chương trình Hội nghị trực tuyến tổng kết và quán triệt, triển khai thực hiện văn bản của Trung ương Đảng

Phòng họp số 02; Trung tâm Hội nghị tỉnh

Giám đốc Sở Đ/c Ngọc

1168-TB/TU

Sáng

8h GIẤY MỜI Nghe báo cáo một số nội dung về công tác thu ngân sách và tình hình thuê đất, nợ tiền thuê đất của các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 1. Thời gian: Từ 08h00' ngày 20/6/2018 

Phòng họp trực tuyến; UBND tỉnh

Giám đốc Sở P.KTN P.KTĐN Đ/c Ngọc

217/GM-VPUB

Chiều

14h Dự họp về báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh

Phòng họp Bát giác

Đ/c Hà Ngọc Châu P.KG-VX

1771/UBND-KGVX

Thứ 5
(21/06/2018)
Chiều

14h  GIẤY MỜI Họp nghe tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ

Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh

Giám đốc Sở P.KTĐN Đ/c Ngọc

221/GM-VPUB

14h  V/v dự họp tư vấn, bàn phương án cân đối nguồn vốn thực hiện GPMB tuyến tránh Thành phố

Phòng họp Sở tài chính

Đ/c Hà Ngọc Châu P.TH-QH Đ/c Xô

46/GM-STC

Cả ngày

 Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

Huyện Mai Sơn

Đ/c Hà Ngọc Châu

 05/QĐ-TCT

Chương trình kiểm tra, làm việc với các xã đăng ký đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới năm 2018

 

Huyện Quỳnh Nhai + Các huyện

Đ/c Đinh Trung Dũng P.KTN

207/TB-VPUB

Thứ 6
(22/06/2018)
Sáng

8h  THÔNG BÁO Thời gian Họp Ban Chỉ đạo 597 thời gian họp Ban chỉ đạo 597 

Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh

Giám đốc Sở Đ/c Đinh Trung Dũng P.KG-VX P.KTĐN Đ/c Ngọc

208/TB-VPUB

8h Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 6/2018

Phòng họp số 02; TT hội nghị tỉnh

Đ/c Hà Ngọc Châu Đ/c Xô

1586-CV/BTGTU

Chiều

16h Thông báo chương trình làm việc với công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao

Phòng họp Ban Thường vụ

Giám đốc Sở Đ/c Vũ Đức Thuận P.KTĐN TTXTĐT Đ/c Ngọc

1184-TB/TU

Thứ 7
(23/06/2018)
Sáng

8h  Họp Tổ công tác theo Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La (Tổ công tác sắp xếp các Trường cao đẳng)

Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh

Giám đốc Sở P.KG-VX Đ/c Ngọc

220/GM-VPUB

Cả ngày

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

Sở lao động - TBXH

Đ/c Hà Ngọc Châu

06/QĐ-TCT

Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Thứ Hai, 25/06/2018 Chiều

14h Dự họp rà soát các nội dung thuộc lĩnh vực kế hoạch - đầu tư, tài chính- ngân sách trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh

Phòng họp trực tuyến, UBND tỉnh

Giám đốc Sở P.TH-QH P.KTN P.KG-VX P.KTĐN Đ/c Ngọc

224/GM-VPUB

Thứ Hai, 25/06/2018 Chiều

16h 30 Họp tư vấn liên ngành triển khai thực hiện đề án bảo vệ môi trường một số bãi chôn lấp rác thải các huyện, thành phố

Phòng họp tầng 1, UBND tỉnh

Đ/c Hà Ngọc Châu P.KTN

228/GM-VPUB

Thứ Ba, 26/06/2018 Sáng

8h 15 Giấy mời V/v điều chỉnh vị trí trạm bơm PS2 thuộc dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La; xác định vị trí, quy mô diện tích đất đầu tư xây dựng nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ của BQL hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La

Phòng họp Sở Xây dựng

Đ/c Hà Ngọc Châu P.ĐT,TĐ&GSĐT P.KTĐN Đ/c Sơn

58/GM-SXD

Thứ Ba, 26/06/2018 Sáng

7h 30 Hội nghị tổng kết dự án giảm nghèo tỉnh Sơn La giai đoạn 2

Nhà khách UBND tỉnh

Giám đốc Sở Đ/c Đinh Trung Dũng BQL DAGN Đ/c Ngọc
Thứ Ba, 26/06/2018 Chiều

16h Nghe báo cáo công tác triển khai lập quy hoạch và hình thức đầu tư dự án Nghĩa trang nhân dân thành phố Sơn La 

Phòng họp tầng 2, UBND tỉnh

Đ/c Đinh Trung Dũng P.KTN P.KTĐN

225/GM-VPUB.

Thứ Ba, 26/06/2018 Chiều

19h ngày 26/6/2018: Thông báo Chương trình đón tiếp và làm việc với đoàn công tác của đồng chí Bộ Trưởng Bộ khoa học và Công nghệ (9h15 ngày 27/6/2018 làm việc tại phòng họp số 01; TT Hội nghị tỉnh)

Nhà khách tỉnh ủy

Giám đốc Sở P.KTN Đ/c Ngọc

1182-TB/TU

Thứ Ba, 26/06/2018 Chiều

14h Thông báo chương trình Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X

Phòng họp số 02; TT Hội nghị tỉnh

Giám đốc Sở P.KTN Đ/c Ngọc

1181-TB/TU

Thứ Ba, 26/06/2018 Sáng

8h GM dự phiên họp toàn thể lần thứ 25, UBND tỉnh khóa XIV (Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Phòng họp tầng 2 UBND tỉnh

Giám đốc Sở P.TH-QH P.DN,KTTT&TN P.KTĐN Đ/c Ngọc

 222/GM -VPUB

Thứ Tư, 27/06/2018 Chiều

14h Dự Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La

Hội trường tầng 2, UBND tỉnh

Đ/c Đinh Trung Dũng P.KTN

223/GM-UBND

Thứ Tư, 27/06/2018 Sáng

8h Dự Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Vũ Đức Thuận P.DN,KTTT&TN Đ/c Sơn

162/GM-STNMT

Thứ Năm, 28/06/2018 Chiều

14h Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh

Phòng họp tầng 2, UBND tỉnh

Đ/c Đinh Trung Dũng P.KTN

226/GM-VPUB