Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Thứ 4
(18/01/2017)
Chiều

14h GIẤY MỜI Dự họp Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 72/NQ-TTHĐND ngày 23/12/2017 của Thường trực HĐND tỉnh

Phòng họp Bát Giác

Đ/c Hà Ngọc Châu P.TH-QH

139/MH-HĐND

Thứ 2
(15/01/2018)
Chiều

14h  Dự họp về công tác giải ngân vốn đầu tư; phương án thu hồi, chuyển nguồn các nguồn vốn năm 2017

Phòng họp UBND tỉnh

Đ/c Vũ Đức Thuận P.TH-QH

17/GM-VPUB

Thứ 3
(16/01/2018)
Sáng

8h  Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn tỉnh Sơn La năm 2017, Kế hoạch thực hiện năm 2018; Đánh giá kết quả quản lý các dự án thủy điện nhỏ năm 2017, nhiệm vụ năm 2018

Phòng họp UBND tỉnh

Đ/c Vũ Đức Thuận P.KTN P.KTĐN

16/GM-UBND

Chiều

14h  Giấy mời dự hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017, triển khai Kế hoạch năm 2018, trọng tâm công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tết Nguyên đán 2018

Phòng họp UBND tỉnh

Đ/c Hà Ngọc Châu P.KG-VX

01/GM-BCĐ

14h GIẤY MỜI Họp Ban tổ chức Hội chợ triển lãm Thương mại – Du lịch xuân 2018

Hội trường Sở Công thương

Đ/c Vũ Đức Thuận Lái xe khác

 04/GM-SCT

Thứ 4
(17/01/2018)

8h Về Hội nghị triển khai thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh 

Phòng họp UBND tỉnh

Đ/c Đinh Trung Dũng P.KTN

06/TB-UBND

Sáng

10h 30  Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh

Giám đốc Sở

 3011-CV/TU

8h  Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác Lao động- Người có công và xã hội năm 2018

Phòng họp UBND tỉnh

Đ/c Hà Ngọc Châu P.KG-VX

01/GM

Chiều

17h Họp bàn giải quyết vướng mắc về thu hồi đất của Công ty cổ phần cao su Sơn La tại bản Nà An, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La 

Phòng họp UBND tỉnh

Giám đốc Sở P.KTĐN

32/GM-VPUB

9h 30 GM: Bàn giải quyết vướng mắc đối với Dự án chợ Noong Đúc tại phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La của DNTN Đoàn Lộc

Sở Tài nguyên và Môi trường

117/STNMT-CCQLĐĐ​

Thứ 5
(18/01/2018)
Sáng

8h GIẤY MỜI dự họp tổ công tác rà soát quy trình thủ tục các dự án đầu tư có sử dụng đất

Phòng họp UBND tỉnh

Giám đốc Sở Đ/c Đinh Trung Dũng P.KTĐN

02/GM-TCT

8h Mời Dự họp bàn tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến các dự án thuộc khu vực Trung tâm hành chính, Quảng trường, Tượng đài, Ao cáo Bác Hồ (HOÃN HỌP)

Phòng họp trực tuyến

Giám đốc Sở P.KG-VX

 28/GM-UBND

Chiều

14h GIẤY MỜI Dự hội nghị đánh giá vùng nguyên liệu của Nhà máy chế biến hoa quả - Tập đoàn TH

Phòng họp số 1; Trung tâm hội nghị tỉnh

Đ/c Vũ Đức Thuận P.KTĐN Lái xe khác

27/GM-UBND

14h GM họp tư vấn liên ngành và kế hoạch thực hiện các chương trình mô hình khuyến nông nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2018

Trung tâm Khuyến nông tỉnh

Đ/c Đinh Trung Dũng P.KTN Đ/c Sơn

28/GM-SNN

17h Đi công tác tại Hà Nội (Từ 18-19/01/2018)

Hà Nội

Giám đốc Sở Lái xe khác

17h Dự họp công tác chuẩn bị Lễ khởi công Nhà máy chế biến hoa quả - Tập đoàn TH

Phòng họp UBND tỉnh

Đ/c Vũ Đức Thuận P.KTĐN

34/GM-UBND

Thứ 6
(19/01/2018)
Sáng

10h Giấy mời Dự Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư tỉnh Sơn La

Phòng họp UBND tỉnh

Đ/c Hà Ngọc Châu P.Thanh Tra

26/GM-UBND

8h Họp giải quyết vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng đường vào ao cá Bác Hồ, Quảng trường Tây Bắc

Phòng họp UBND thành phố

Đ/c Vũ Đức Thuận P.KG-VX Lái xe khác

39/GM-VPUB

8h  Họp Ban chỉ đạo 75 về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và Tổ công tác số 04 về phát triển cây ăn quả trên đất dốc

Phòng họp UBND tỉnh

Đ/c Vũ Đức Thuận P.KTN

22/MH-UBND

Chiều

14h Giấy mời dự Hội nghị Tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018

Phòng họp UBND tỉnh

Giám đốc Sở P.KTN

24/GM-VPUB

14h Chương trình làm việc của đồng chí Lò Minh Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh với Hội Cà phê tỉnh Sơn La.

Phòng họp UBND tỉnh

Đ/c Vũ Đức Thuận P.KTN

17/TB-VPUB

Cả ngày

Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua Sở Kế hoạch & Đầu tư các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc năm 2017 (Từ ngày 19-21/01/2018)

Thành phố Lào Cai

Đ/c Đinh Trung Dũng VP P.ĐKKD Đ/c Xô

05/GM-SKH

Khiểm tra Đường Mường Lầm - Nà Nghịu huyện Sông Mã

Huyện Sông Mã

Đ/c Hà Ngọc Châu Đ/c Sơn
Thứ 7
(20/01/2018)
Sáng

7h 30 Chương trình kiểm tra việc triển khai kế hoạch kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2018 tại huyện Mường La của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh

Huyện Mường La

Giám đốc Sở P.TH-QH

09/TB-UBND

Chủ nhật
(21/01/2018)
Sáng

8h Triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (TOÀN THỂ CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ)

Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Thứ Hai, 22/01/2018 Cả ngày

8h Tham gia đoàn giám sát Đoàn đại biểu Quốc hội

Thành phố; Sốp Cộp; Phù Yên

Đ/c Vũ Đức Thuận P.DN,KTTT&TN Lái xe khác

124/ĐGS

Thứ Hai, 22/01/2018 Cả ngày

7h 30 Dự Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn năm 2018

Huyện Mai Sơn

Đ/c Đinh Trung Dũng P.KTN Đ/c Sơn

33/GM-VPUB

Thứ Hai, 22/01/2018 Sáng

8j Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh

Giám đốc Sở Đ/c Ngọc

 39-GM/BCSĐ

Thứ Hai, 22/01/2018 Chiều

14h Dự họp bàn tháo gỡ khó khăn vướng mắc và triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến các dự án thuộc khu vực Trung tâm hành chính, Quảng trường, Tượng đài, Ao cáo Bác Hồ (Bắt đầu từ 14h00' ngày 22/01/2018 - Phòng họp trực tuyến - Văn phòng UBND tỉnh).

Phòng họp UBND tỉnh

Giám đốc Sở P.KG-VX Đ/c Ngọc

 40/GM-VPUB