Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Chủ nhật
(19/05/2019)
Cả ngày

19-22 Làm việc tại tỉnh Lạng Sơn về xuất khẩu nông sản

Lạng Sơn

Đ/c Sơn
Thứ 2
(20/05/2019)
Chiều

14h Họp bàn tháo gỡ khó khăn thực hiện Luật đất đai

Phòng họp UBND tỉnh

Đ/c Hà Ngọc Châu P.KTN

274

Thứ 3
(21/05/2019)
Sáng

10h Họp thông qua quy chế BCĐ cấp điện nông thôn

Phòng họp UBND tỉnh

Đ/c Hà Ngọc Châu P.KTN

193

8h Họp thủy điện nhỏ

Nhà B VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ Đức Thuận P.KTN P.KTĐN

192

Thứ 4
(22/05/2019)
Cả ngày

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mai Sơn

Huyện Mai Sơn

Đ/c Hà Ngọc Châu P.TH-QH Đ/c Ngọc

194

Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Chưa có lịch