Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Thứ 2
(20/08/2018)
Sáng

8h Quyết định thành lập Đoàn giám sát công tác chỉ đạo, phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Sơn La

Sửo Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Vũ Đức Thuận P.TH-QH P.KTN P.KG-VX P.KTĐN

408/QĐ-PC

Chiều

14h Giấy mời đoàn thanh tra theo QĐ số 94/QĐ-TTR

Phòng nghiệp cụ 4, Thanh tra tỉnh

Đ/c Vũ Đức Thuận P.ĐT,TĐ&GSĐT

94/QĐ-TTR

Thứ 3
(21/08/2018)
Sáng

8h Dự họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

Phòng họp trực tuyến, UBND tỉnh

Đ/c Vũ Đức Thuận P.KTN

 44-GM/BCSĐ

Thứ 4
(22/08/2018)
Chiều

14h Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 368/NQ-HĐND ngày 18/3/2011 của HĐND tỉnh 

Phòng họp tầng 2, UBND tỉnh

Đ/c Vũ Đức Thuận P.KG-VX

 319/GM-VPUB

Thứ 5
(23/08/2018)
Cả ngày

8h 30 Làm việc về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công năm 2018

Thái Nguyên

Đ/c Đinh Trung Dũng P.TH-QH P.KTN P.KG-VX P.ĐKKD P.DN,KTTT&TN P.KTĐN Đ/c Sơn

333/BKHĐT-KTĐPLT

Thứ 6
(24/08/2018)
Sáng

8h Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác Bảo vệ bí mật nhà nước

Phòng Hội thảo Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Vũ Đức Thuận VP P.TH-QH
Thứ 7
(25/08/2018)
Cả ngày

làm việc với tập đoàn FLC

Thanh Hóa

Giám đốc Sở P.KTĐN Đ/c Ngọc

2830/UBND-TH

Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Thứ Năm, 30/08/2018 Sáng

8h  Dự phiên họp toàn thể lần thứ 27, UBND tỉnh khóa XIV (Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Phòng họp tầng 2, UBND tỉnh

Giám đốc Sở P.TH-QH P.KTN P.DN,KTTT&TN P.KTĐN

320/GM-VPUB