Thông báo - Mời họp
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 548
  • Trong tuần: 7,754
  • Tất cả: 421,267
Đăng nhập

Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021.


         Thực hiện Quy định số 12-QĐi/TU ngày 27/02/2019 của Tỉnh ủy Sơn La về việc Quy định đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền các cấp, người đứng đầu các Sở, ban, ngành; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 25/01/2021 về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Sơn La; Công văn số 11/UBND-NC ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Công văn số 3581/VPCP-V.I ngày 28/12/2020 của Văn phòng Chính phủ xử lý tình trạng khiếu kiện đông người tại cơ quan Trung ương; Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị là nhiệm vụ trọng tâm, Ban Chấp hành đảng bộ Sở, đặc biệt là đồng chí Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở đã quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Duy trì chế độ trực tiếp công dân theo quy định, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh; chỉ đạo Thanh tra sở phối hợp với các phòng ban trong sở xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2360/KH-SKHĐT ngày 30/12/2020 đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp người đứng đầu các Sở, ban ngành với nhân dân và doanh nghiệp năm 2021; kiểm tra, theo dõi, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, không để xảy ra điểm nóng, đoàn khiếu nại, tố cáo đông người gây mất trật tự, trị an.

         Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/01/2021 đến nay, Sở đã tiếp nhận: 19 đơn, 19 vụ việc (Trong đó số đơn kiến nghị, phản ánh: 17 đơn, 17 vụ việc; Khiếu nại: 02 đơn, 02 vụ việc; Trong đó: (1) Số đơn không đủ điều kiện giải quyết, lưu đơn, trùng cơ quan giải quyết: 06 đơn, 06 vụ việc; (2) Số đơn, số vụ việc đủ điều kiện xử lý: 13 đơn, 13 vụ việc (trong đó: Số đơn, số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết: 09 đơn, 09 vụ việc; Số đơn, số vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết: 04 đơn, 04 vụ việc). Tổng số đơn, số vụ việc (khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh) đã giải quyết: 13 đơn, 13 vụ việc/13 đơn, 13 vụ việc; đạt tỷ lệ 100% tổng số đơn, 100% tổng số vụ việc.

 

 

 

Tác giả: Thanh tra Sở
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà 9 tầng, Trung tâm Hành chính tỉnh, Tổ 7, phường Tô Hiệu, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại: 02123859938 - Fax: 02123852032 - Email: skhdt@sonla.gov.vn 

Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang